Vuove-luotain

Vuove-luotain on kehitetty tarkastuskaivojen välillä olevien vuotokohtien paikallistamiseen. Luotain mittaa Vuove-menetelmän mukaisesti veden laatuparametreja. Mittaustulokset tallentuvat pienen luotaimen muistiin. Tiedot puretaan rekisteristä tietokoneelle.

Purkausvaiheessa tiedot käsitellään Vuoveluotain-ohjelmalla. Ohjelman avulla nähdään muutos vuotovesiprosentissa, kun luotain on ohittanut putkiston rikkokohdan. Luotain lähetetään verkostoon tarkastuskaivosta ja otetaan vastaan seuraavasta tarkastuskaivosta alajuoksulta. Ajon jälkeen tiedot puretaan tietokoneelle. Luotain kykenee mittaamaan sekunnin tallennusvälillä noin 30 minuuttia, joten ajo voi olla myös pidempi kuin kaivoväli.

Vuotokohdassa veden laatuparametrit muuttuvat voimakkaasti ja vuotokohta voidaan paikallistaa riittävän tarkasti korjausta varten. Luotainta käytetään Vuove-vuotovesitutkimuksen yhteydessä tarvittaessa.

Luotaimen pienen koon huomaa, kun katsoo alapuolella olevassa kuvassa pariston kokoa.