Tontti-Vuove

Tontti-Vuovella paikallistetaan kiinteistöt, jotka päästävät kuivatus- ja kattovesiä viemäriverkostoon. Menetelmä on nopea ja tehokas. Laskenta on hieman erilainen kuin normaalissa Vuove-menetelmässä. Vuotovesiprosentti lasketaan samalla menetelmällä, mutta nyt laskennassa on lisänä todennäköisyyslaskenta.

Todennäköisyyslaskennan perusteella löydetään kiinteistöt, jotka ovat varmuudella liittyneet väärin viemäriverkostoon ja liittymät, jotka eivät varmuudella ole tehneet vääriä liitoksia. Tämän lisäksi on kuitenkin myös kiinteistöjä, joiden todennäköisyys väärään liittymistapaan on esim. 80 %. Tällöin mittaus suoritetaan uudelleen jonkin ajan kuluttua/seuraavana päivänä tilanteesta riippuen ja näin saadaan varmuus tilanteeseen.

Mittausraportissa ilmoitetaan mitatun kiinteistön osoite ja mittaustulos. Tarvittaessa voidaan antaa myös virtaamatieto, jos virtaaman mittaaminen on ollut mahdollista.

Tontti-Vuovea on tähän mennessä käytetty vuotovesitutkimusten yhteydessä vuotavilla alueilla ja se on osoittautunut hyväksi työkaluksi taistelussa vuotovesiä vastaan. Idea Vuove-menetelmän laajentamisesta Tontti-Vuoveksi on lähtöisin asiakkailta.