Verkostovahti

Verkostovahti asennetaan tarkastuskaivon tulo- tai lähtöputkeen. Laite mittaa virtaamaa ja veden laatua (vuotoprosenttia) Vuove-menetelmän mukaisesti. Tiedot tallentuvat laitteen muistiin, josta ne voidaan tarvittaessa lukea. Tallennusväli voidaan säätää tilanteen ja tarpeen mukaan. Sähköä mittapisteellä ei tarvita, sillä laite on akkutoiminen. Laite pystyy mittaamaan yli puoli vuotta yhdellä latauksella.

Käyttökohteet

Laitetta voidaan käyttää viemäriverkostossa. Laitteen avulla saadaan selville pisteelle laskevan verkoston virtaamat ja vuotomäärät eri sääolosuhteissa. Lisäksi saadaan selville putken täyttösuhde. Tämän jälkeen vuotavilla alueilla vuotojen tarkempaan paikallistamiseen voidaan käyttää Vuove-menetelmää, Vuove-Luotainta, Tontti-Vuovea tai edelleen Verkostovahtia tilanteen mukaan. Myös näitä kaikkia tuotteita voidaan hyödyntää tarvittaessa.

Verkostovahtia voidaan käyttää myös ylivuotomittauksissa. Kun putkessa ei liiku vettä, on laite horrostilassa ja herää mittaamaan vasta saatuaan kosketuksen veteen. Näin saadaan mitattua ylivuotomäärä, putken täyttösuhde sekä veden laatu mittausajalta.

Hulevesiverkostossa laitteen avulla voidaan seurata putken kapasiteetin riittävyyttä sateilla. Myös laitteen muita toimintoja voidaan hyödyntää.

Verkostovahdin avulla voidaan seurata myös alueiden pintavaluntojen suuruutta. Tällöin laite asennetaan esim. ojarumpuun tai sille rakennetaan pieni pätkä putkea sopivaan kohtaan valuma-aluetta.

Valmiina laitetta on tarkoitus vuokrata asiakkaille. Näin huolto, lataukset ja tiedon käsittely hoituisi Vuove-Insinöörit Oy:n toimesta.

Verkostovahdin kalibroiminen käynnissä

Verkostovahdin käyrä