Historia

Vuove-menetelmän kehittäminen alkoi vuonna 1995 Turun ammattikorkeakoulussa. Vuotovesien tutkiminen oli pitkään havaittu hankalaksi, sillä tehokkaita menetelmiä ei ollut olemassa. Tällöin käytössä olleet menetelmät olivat hitaita, hankalia ja epävarmoja. Näin alkoi ideointi erilaisista menetelmistä, joilla vuotokohtien paikallistaminen olisi nopeampaa, järjestelmällisempää ja suunnitelmallisempaa. Tähän lisättiin ajatus tietokoneohjelmasta ja sitä kautta tietojen tehokkaasta keräämisestä ja hallinnoinnista. Lisäksi virtaaman mittaaminen tuntui välttämättömältä vaikkakin hyvin vaikealta jo tunnetuilla tekniikoilla. Lopuksi kehittyi ajatus menetelmästä, jossa mitattaisiin sekä tilavuusvirtaa että veden laatua samanaikaisesti. Tiedot kerättäisiin kentältä tietokoneohjelman avulla.

Oy E.Sarlin Ab otti menetelmän edelleen kehitettäväksi ja palkkasi menetelmän keksijät jatkokehitystyöhön. Jatkokehitystyön seurauksena patentoitiin menetelmä vuotoveden prosentuaalisen määrän määrittämiseksi virtaamasta veden laatua mittaamalla. Lisäksi patentoitiin virtaamamittari, joka kehitettiin erityisesti viemäriverkoston virtaamien mittaamiseen. Vuotovesitutkimuksia tehtiin useilla paikkakunnilla kehitystyön edetessä.

Tanskalainen Grundfos osti Oy E.Sarlin Ab:n pumpputuotannon ja Vuove-menetelmä patentteineen siirtyi uuden omistajan hallintaan. Menetelmän kehittäminen jatkui ja vuotovesitutkimuksia asiakkaille tehtiin edelleen.

Timo Tammenlarva perusti Vuove-Insinöörit Oy:n syksyllä 2002. Hän on ollut Vuove-menetelmän kehityksessä mukana keksinnön alusta asti. Yhtiö osti Vuove-menetelmän Grundfosilta ja sen liiketoiminnan marraskuussa 2002. Molemmat patentit siirtyivät myös kauppojen myötä Vuove-Insinöörit Oy:n hallintaan. Yhtiö keskittyy viemäriverkoston vuotovesitutkimuksiin, virtaamien mittaamiseen ja suunnitteluun.

Vuove-menetelmän kehittäminen jatkuu edelleen. Vuove-luotaimen prototyyppi on nyt valmiina ja laitteen testaukset ovat käynnissä. Laitteella paikallistetaan vuotokohdat tarkastuskaivojen väliltä.

Myös Tontti-Vuove on ottamassa ensimmäisiä askeliaan. Tontti-Vuovella paljastetaan lailliset ja laittomat viemäriverkkoon liittyjät. Lisäksi on käynnissä muitakin projekteja, joissa hyödynnetään Vuove-mittausten yli kymmenenvuotista kokemusta. Yksi näistä on Verkostovahti.